O nama

Prvi tv kanal koji će se posvećeno baviti historijom Bosne i Hercegovine.

O CENTRU ZA MIR I MULTIETNIČKU SURADNJU

Centar za mir i multietničku suradnju obilježava 18 godina rada i postojanja. Od svog nastajanja Centar radi na istraživanju i dokumentovanju važnih događaja u historiji cijele Bosne i Hercegovine

Arhivska građa Centra se danas sastoji od više hiljada originalnih fotografija  i video filmova iz raznih izvora i originalne ratne štampe. Centar za mir posjeduje 10 hiljada sati video materijala, koji svjedoči o svim važnim događajima kroz koje su prošli građani  Bosne i Hercegovine kao i biblioteku sa oko 2000 naslova sa teamtikom rata.

Posebno je značajna arhiva od preko 300.000 ratnih dokumenata od kojih je najveći broj korišten u radu Haškog tribunala,  a koji su dio sudskih procesa u optužnicama za teške ratne zločine. među njima i svi dokumenti koji su korišteni u predmetu “Prlić i ostali”.

Dokumentarna građa Centra za mir se u dogovoru sa IZ BiH, ostavlja u vakuf Karađoz-begove biblioteke u Mostaru, na korištenje za naučno-istraživačke radove i izučavanje historije Bosne i Hercegovine u posljednjem ratu 1992-1995. Naša građa se već koristi u izradi magistarskih i doktorskih radova, kao i u radu brojnih međunarodnih institucija koje se bave ovom tematikom.

Centar za mir je pokrenuo i TV kanal pod imenom Historija TV sa ciljem da sačuva sjećanje na najvažnije ljude i teška vremena kroz koje je prošla država Bosna i Hercegovina od sticanja svoje nezavisnosti, sa posebnim aspektom na posljednju agresiju na BiH, zločine, presude Haškog tribunala, a sve s ciljem da istina o stradanju naše države bude nezaboravno svjedočanstvo i opomena, ali i na ponos budućim generacijama ove zemlje.

 

Poštovani prijatelji ,

 

HISTORIJA TV je prvi domaći TV kanal koji se u cijelosti bavi historijom Bosne i Hercegovine, najznačajnijim historijskim događajima i dešavanjima, bilježi svaki značajan datum iz historije, od prvog spominjanja Bosne do perioda obnove njene državnosti i odbrane u posljednjoj agresiji na BiH.

 

Shvatajući važnost kulture pamćenja u državi kojoj je bilo namijenjeno da nestane, ovaj projekt ima za cilj da na jednom mjestu, jednom za sva vremena, za sadašnje i buduće generacije sačuva sjećanje na najvažnije ljude i događaje u Bosni i Hercegovini.

U prvoj godini rada skupljaćemo video građu i arhivske materijale te ih emitirati u za to prilagođenim tv rubrikama poput  Kamera pamti , Dokument vremena , Minute historije , Na današnji dan itd.. .. U okviru  projekta pokrećemo veliki serijal  Svejdoci vremena  gdje ćemo u dužim video razgovorima sačuvati svjedočenja direktnih aktera odbrane BiH iz vojnog ,političkog i vjerskg života, brojnih javnih ličnosti i građana . Pored svjedočenja živih aktera najtežeg vremena odbrane BiH, čuvamo sjećanje i na one koji već odavno nisu među živima.

Projekat TV Historija je već prezentiran značajnom broju javnih ličnosti iz svih aspekata društvenog života u BiH, brojnim bh. intelektualacima i historičarima koji sa nam dali podršku, savjete i koji će dati svoj doprinos te neki biti i naši aktivni saradnici.https://www.high-endrolex.com/21

Pred nama je težak, zahtjevan i odgovoran posao. Moramo se izboriti protiv zaborava i prekrajanja historije. Za realizaciju ovog zadatka je potrebno  vrijeme i veliki trud.

Ovaj tv kanal nije komercijalni. Njegov osnivač je nevladina i neprofitna organizacija.

Uspjeh ovog tv kanala će pored naše angažmana i predanosti, zavisiti i od pomoći šire društvene zajednice, organizacija i institucija kao i pojedinaca sa kojima zajedno želimo  napraviti trajnu platformu koja će čuvati sjećanje i obrazovati nove generacije u BiH.

Safet Oručević

Centar za mir i multietničku saradnju

Mostar, januar 2020.godine 

teknologi https://teknonebula.info/ Tekno Nebula