O kanalu HISTORIJA

Historija TV je prvi domaći tv kanal koji se bavi historijom BiH i koji će obrađivati sve teme vezane za historijska događanja u dugoj historiji naše zemlje. U program ćete vidjeti svaki značajan datum iz istorije, od prvog spominjanja Bosne do perioda obnove njene državnosti i odbrane te ličnosti koje su obilježile najvažnije vrijeme, datume i događaje u istoriji.

Posebna pažnja biće usmjerena na detaljno dokumentovanje perioda agresije na BiH u periodu 1992. – 1995. Na jednom mjestu biće prikazivana vojna, politička i diplomatska odbrana suvereniteta BiH do današnjeg dana, te

Emitovati ćemo svjedočenja živih aktera najtežeg i najponosnijeg vremena odbrane, očuvaćemo sjećanje na njih i one koji već odavno nisu među nama.

Historija TV će pratiti i sve društvene aktivnosti, javne tribine, forume i okrugle stolove, kulturne i vjerske manifestacije važne za obnovu i izgradnju pomirenja i multietničkog društva u BiH, te promovisati sve aktere iz javnog života koji rade na jačanju takve Bosne i Hercegovine.

Osim novih dokumentarnih filmova i emitovanja do sada ne viđenih materijala, gledaoci će imati priliku vidjeti i već poznate najlavlitetnije dokumentarne filmove koji su emitovani u posljednje dvije decenije.

Skrenuti ćemo pažnju na sve događaje i ličnosti iz regiona koji imaju historijsku vezu sa dešavanjima u BiH, one koji su pomogli i pomažu njenom očuvanju, ali i na one koji je na bilo koji način ugrožavanju ili sue j ugrožavali.

Historija TV će na jednom mjestu, jednom za sva vremena , za sadašnje i buduće generacije sačuvati sjećanje na najvažnije ljude i događaje u Bosne i Hercegovine.

teknologi https://teknonebula.info/ Tekno Nebula